bw-logo

TOMOVIĆ COM D.O.O.

Naše ekspertiza, čime se bavimo

Konsalting usluge

Obaveza svakog poslodavca je da uredi oblast bezbednosti i zdravlja na radu na način predviđen zakonom. Tu ulogu možete poveriti Društvu za bezbednost i zdravlje na radu ‚‚Tomović Com‚‚ d.o.o.

Usklađivanje i implementacija sa zakonodavstvom u ovoj oblasti su od ključnog značaja za poslovanje svakog poslodavca. Iz tog razloga pružamo usluge proaktivnog i interaktivnog delovanja.

  • Pružanje usluge lica za bezbednost i zdravlje na radu
  • Praćenje i koordinacija rada odgovornih lica u sprovođenju propisanih mera bezbednosti i zdravlja na radu
  • Praćenje primene zakona, tehničkih propisa, standarda i opštih akata kod Naručilaca usluga
  • Ispitivanje izvora i uzroka povređivanja zaposlenih, predlaganje preventivnih mera
Ostale usluge

Za Vaše potrebe možemo da izvržimo kompletan uvid i reviziju ukupnog stanja bezbednosti i zdravlja na radu u Vašoj kompaniji. Pružamo konsultantske usluge poslodavcima u vidu pomoći ili direktnog angažovanja oko rešavanja problema u vezi sistema bezbednosti na radu.Naša uža specijalnost su poslovi bezbednosti i zdravlja na radu, ali pored ovih poslova još se bavimo i dizajniranjem unutrašnjeg prostora, 3 D modelovanje, projektovanjem i arhitekturom. Kontaktirajte nas ako Vam je potrebna ideja za uređenje životnog ili poslovnog prostora. Naše licencirane arhitekte će Vam rado dati predlog.

Zašto da izaberete baš nas?

Ušteda

U kratkom roku se odazivamo pozivu – vreme je novac

Efikasnost

Vrlo smo dinamični i efikasni, najteže probleme rešavamo u najkraćem roku

Kvalitet

Svojim kvalitetom smo prepoznatljivi, imamo dugogodišnje klijente koji ne žele da nas promene

Vrednost i principi
.

Razumemo kompleksnost problema u ovoj oblasti i znamo kako porodične principe i vrednosti da spojimo sa najboljom bezbednosnom praksom.

  • Sigurnost u radu
  • Odlična saradnja sa drćavnim organima
  • Iskustvo u raznim oblastima
  • Najbolja bezbednosna praksa

Svojim klijentima pružamo i usluge oko rešavanja problema vezanih za radne odnose, protiv požarnu zaštitu i zaštitu životne sredine. Multidisciplinarni pristum u rešavanju problema koje pogađaju poslodavce.

Tomović Com d.o.o. od 2005